Sigla czytań:

1. czytanie (Dz 3, 11-26)

Psalm (Ps 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab))

Ewangelia (Łk 24, 35-48)

Homilia: