Sigla czytań:

1. czytanie (Dz 1, 3-8)

Psalm (Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5))

2. czytanie (Flp 1, 20c-30)

Ewangelia (J 12, 24-26)

Homilia:

Nagranie video:

Katecheza:

Nagranie video: