Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

Czytanie I: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16

Czytanie II: Rz 4, 13. 16-18. 22

Ewangelia: Mt 1, 16. 18-21. 24a

homilia: