Dzisiejsze skrutynium ze względu na stan zagrożenia epidemicznego odbyło się bez Wybranych. Załączamy nagranie Liturgii Słowa oraz homilii.

Sigla czytań:

1. czytanie (Wj 17, 3-7)

Psalm (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a))

2. czytanie (Rz 5, 1-2. 5-8)

Aklamacja (Por. J 4, 42. 15)

Ewangelia (J 4, 5-42)

Liturgia Słowa:

Homilia: