Czytanie: Jr 17, 5-10

Ewangelia: Łk 16, 19-31

homilia:

katecheza: