Podczas dzisiejszej Eucharystii dziewięcioro z naszych katechumenów zostało wybranych do przyjęcia w najbliższą Wigilię Paschalną sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia chrztu, bierzmowania i Eucharystii.

Czytanie: Est 4, 17k. l-m. r-u

Ewangelia: Mt 7, 7-12