Czytanie: Pwt 30, 15-20

Ewangelia: Łk 9, 22-25

homilia:

katecheza: