Sigla czytań:

1. czytanie (Jk 2, 1-9)

Ewangelia (Mk 8, 27-33)

Homilia: