Czytanie: 1 Krl 11, 4-13

Ewangelia: Mk 7, 24-30

homilia:

katecheza: