Czytanie: 1 Krl 2, 1-4. 10-12

Ewangelia: Mk 6, 7-13

homilia: