Czytanie: 2 Sm 7, 18-19. 24-29

Ewangelia: Mk 4, 21-25

homilia:

katecheza: