Czytanie: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7

Ewangelia: Mk 3, 7-12

homilia: