Czytanie: 1 Sm 4, 1b-11

Ewangelia: Mk 1, 40-45

homilia:

katecheza: