Czytanie: 1J 4, 11-18

Ewangelia: Mk 6, 45-52

homilia: