1. czytanie (1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13)

Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b))

2. czytanie (Ef 5, 8-14)

Ewangelia (J 9, 1-41)

Liturgia Słowa:

 

Homilia:

Modlitwa za Wybranych: