Czytanie: Rdz 12, 1-4a

Ewangelia: J 1, 35-42

homilia wygłoszona przez ks. bpa Janusza Mastalskiego: