Czytanie: Iz 41,13-20

Ewangelia: Mt 11,11-15

homilia: