Czytanie: Dn 6, 12-28

Ewangelia: Łk 21, 20-28

homilia:

katecheza: