Czytanie: 1 Mch 2, 15-29

Ewangelia: Łk 19, 41-44

homilia:

katecheza: