Czytanie: Mdr 7,22 – 8,1

Ewangelia: Łk 17, 20-25

homilia:

katecheza: