Czytanie: Rz 14, 7-12

Ewangelia: Łk 15, 1-10

homilia:

katecheza: