Czytanie: Rz 8, 31b-39

Ewangelia: Łk 13, 31-35

homilia:

katecheza: