Czytanie: Rz 6, 19-23

Ewangelia: Łk 12, 49-53

homilia:

katecheza: