Czytanie: Rz 3, 21-30a

Ewangelia: Łk 11, 47-54

homilia:

katecheza: