Czytanie: Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12

Ewangelia: Łk 10, 1-12

homilia:

katecheza: