Czytanie: Ml 3, 13-20a

Ewangelia: Łk 11, 5-13

homilia:

katecheza: