Dzisiaj mieliśmy obrzęd przekazania wyznania wiary dla naszych wybranych.

1. czytanie (Pwt 6, 1-7)

2. czytanie (Rz 10, 8-16)

Ewangelia (J 12, 44-50)