I czytanie 1 Sm 16,1b.6–7.10–13a

Psalm responsoryjny Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6

II czytanie Ef 5,8–14

Ewangelia J 9, 1-41