I czytanie Wj 17, 3-7

Psalm responsoryjny Ps 95, 1-2. 6-7ab. 7c-9

II czytanie Rz 5, 1-2. 5-8

Ewangelia J 4, 5-42