Sigla czytań:

1. czytanie (Jr 17, 5-10)

Ewangelia (Łk 16, 19-31)