1. czytanie (Est 4, 17k. l-m. r-u)

Ewangelia (Mt 7, 7-12)