Czas wielkiego postu, to dla katechumenów, którzy już jako wybrani do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia, zdążają do Wielkanocnego źródła chrzcielnego, jest czasem bardzo intensywnym. W trzecią, czwartą i piątą niedzielę wielkiego postu przeżywają oni skrutynia – badania swego sumienia przez Słowo Boże.

Ewangelie, o spotkaniu Jezusa z Samarytanką, o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia i o wskrzeszeniu Łazarza, przez wieki kształtowały umysły i serca katechumenów. W tych ewangeliach przeglądają się jak w zwierciadle.

Potrzebują oni w tym czasie też naszej modlitwy.