4 marca odbyło się kolejne spotkanie PAN-a, czyli Pogłębiarki dla Absolwentów Katechumenatu i Neofitów. Rozpoczeliśmy tradycyjnie Mszą świętą o 18.30, a potem udaliśmy się do salki katechumenalnej na spotkanie przy Słowie Bożym i herbacie, rozważając tym razem historię św. Piotra i zastanawiając się nad tym, dlaczego jego, który zaparł się trzykrotnie Jezusa (“zanim kogut dwa razy zapiał”), wybrał On na przewodzącego reszcie Apostołów i rodzącemu się Kościołowi. Patrzyliśmy na tę historię jak na swoją, dotykając prawdy o Bożej łasce, nieskończonym Miłosierdziu, o ochodzym duchu i słabym ciele.