Jak co roku w uroczystość Objawienia Pańskiego spotykamy się na opłatku i kolędowaniu razem z przygotowującymi się do sakramentów i wszystkimi, którzy tworzą Ośrodek Katechumenalny w Krakowie i grono jego przyjaciół. Najpierw nieszpory, potem Eucharystia w św. Marku, a po niej kolędowanie, bo Pan przyszedł…

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z tego wydarzenia.