I czytanie: 1 Sm 4, 1b-11

Psalm: Ps 44 (43), 10-11. 14-15. 24-25

Ewangelia: Mk 1, 40-45

homilia: