I czytanie: 2 Tm 2, 1-13

Psalm: Ps 18 (17), 7. 13-14. 17-18

Ewangelia: Mt 10, 28-33

homilia: