I czytanie: Dz 3, 11-26

Psalm: Ps 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9

Ewangelia: Łk 24, 35-48

homilia: