I czytanie: Dz 3, 1-10

Psalm: Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Ewangelia: Łk 24, 13-35

homilia: