Msza Krzyżma

W tym dniu może być sprawowana rano tylko jedna ofiara eucharystyczna. Msza Krzyżma świętego, celebrowana w kościele katedralnym przez biskupa i prezbiterów danej diecezji. Podczas tej Mszy świętej biskup konsekruje oleje chorych, katechumenów i święte krzyżmo (mieszanina oliwy i balsamy). Używane jest do namaszczania przy udzielaniu sakramentów: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, konsekracji biskupów oraz przy konsekracji kościołów i ołtarzy. Namaszczenie krzyżmem nawiązuje do naturalnych cech namaszczenia balsamem oliwnym: oznacza uzdrowienie, jest znakiem obfitości i radości. u Kapłani zabierają nowe oleje do swoich parafii, stare zaś się spala.

Msza Wieczerzy Pańskiej

Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii (wiążąc swoją realną obecność z chlebem i winem, które podczas Eucharystii przemienia się w Jego Ciało i Krew), a następnie dał Je Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia Jezus ustanowił dwa sakramenty – kapłaństwo (bo tylko kapłani mogą sprawować Eucharystię) i Eucharystię. Msza Wieczerzy związana jest też z obrzędem umycia nóg.

Wspominamy więc w Wielki Czwartek:

  • Ostatnią Wieczerzę,
  • ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa,
  • obmycie uczniom nóg przez Jezusa,
  • modlitwę Pana Jezusa w Ogrojcu,
  • pojmanie Jezusa.

Na pamiątkę ustanowienia Eucharystii Komunia Święta może być udzielona w Wielki Czwartek pod dwiema postaciami.

W tym dniu nie ma błogosławieństwa kończącego Mszę Świętą, ponieważ Liturgia Triduum Świętego trwa. Na zakończenie Liturgii Wielkiego Czwartku Pan Jezus zostaje przeniesiony do Ciemnicy, symbolizującej więzienie. Wierni (pamiętając skargę Jezusa, skierowaną do uczniów w Ogrojcu: “Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?”) czuwają przy Chrystusie do późnych godzin nocnych, w niektórych kościołach adoracja jest całonocna. (Na zdjęciu Ciemnica w kościele św. Marka).

hdrpl