Sigla czytań:

1. czytanie: Iz 50, 4-9a

Psalm: Ps 69 (68), 8-10. 21-22. 31 i 33-34

Ewangelia: Mt 26, 14-25

homilia: