Sigla czytań: 1. czytanie (Iz 26, 1-6)

Ewangelia (Mt 7, 21. 24-27)