Sigla czytań:

I czytanie: Rdz 9, 1-13

Psalm: Ps 102 (101), 16-17. 18-19. 20-21. 29 i 22-23

Ewangelia: Mk 8, 27-33

homilia:

katecheza: