Sigla czytań:

I czytanie: Rdz 2, 18-25

Psalm: Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5

Ewangelia: Mk 7, 24-30

homilia: