Sigla czytań:

I czytanie: Iz 54, 1-10

Psalm: Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b

Ewangelia: Łk 7, 24-30

homilia:

katecheza: