Sigla czytań:

I czytanie: Rdz 3, 9-15. 20

Psalm: 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4

II czytanie: Ef 1, 3-6. 11-12

Ewangelia: Łk 1, 26-38

Homilia: