W poniedziałek 3 października zapraszamy na pierwsze spotkanie neofitów i rozmaitych “absolwentów”, którzy uczestniczyli w formacji w naszym Ośrodku Katechumenalnym. Rozpoczniemy Mszą świętą o 18.30 w kościele św. Marka, a potem spotkamy się w salce, by porozmawiać, podtrzymać i pogłębić wiarę i wzajemny kontakt.

Bo… potrzebne jest jak woda i jak powietrze stałe pogłębianie relacji z Bogiem. Opiera się ono na kontemplowaniu oblicza Chrystusa poprzez słuchanie i czytanie Słowa Bożego, uczestnictwo liturgii, przyjmowanie sakramentów i życie łaską tych sakramentów, dostrzeganie Go w drugim człowieku i w tworzonej z zangażowaniem wspólnocie wierzących. Bez tego wiara i miłość to trochę… fikcja. Zatem – “Pogłębiarka” rusza. Do zobaczenia jutro!