Sigla czytań:

I czytanie: Dn 7, 9-10. 13-14

Psalm: Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 4-5

Ewangelia: J 1, 47-51

Homilia:

Katecheza: