Sigla czytań:

1. czytanie: Oz 11, 1b. 3-4. 8c-9

2. czytanie: Rz 8, 14-17. 26-27

Ewangelia: Mt 6, 9b-13

Homilia:

Katecheza: