Sigla czytań:

I czytanie: Pwt 30, 15-20

Psalm: Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6

Ewangelia: Łk 9, 22-25

Homilia: