Czym jest wieczność? Jak rozumiano to pojęcie w ciągu wieków? Jak możemy rozumieć je dzisiaj, korzystając z osiągnięć współczesnej fizyki? Rozmowa o wieczności, którą z ks. Michałem Hellerem przeprowadził Wojciech Bonowicz.